Noddi’r Ŵyl / Sponsors

Diolch yn fawr iawn i’n prif noddwyr. Cliciwch y lluniau isod am wybodaeth pellach

Many thanks to our main sponsors. Click the images below for further information.


           Cyngor Ceredigionaberystwyth

    Dai Lewis               Picture1

Lloriau Teifi      Dan i Sang       Gwesty Emlyn

    Cyngor Cymuned CawdorNew Ffab

IMG_2255 

Os ydych yn fusnes cenedlaethol, lleol, neu yn unigolyn sydd am wneud cyfraniad tuag at gost rhedeg yr ŵyl yna byddwn yn hapus iawn i glywed wrthoch chi.

Ceir pecynnau noddi deniadol iawn i noddwyr.

Gallwch gysylltu â ni ar noddwyr@gwylcerdddant2017.cymru am fanylion pellach.

If you are a national or local business, or an individual who would like to make a contribution towards the costs of running the festival, we would be very happy to hear from you.

We have attractive sponsorship packages available.

Contact us at noddwyr@gwylcerdddant2017.cymru for further details