Cyfansoddiadau

I ddanfon copïau caled o unrhyw gyfansoddiadau danfonwch nhw at sylw’r trefnydd, Mr John Eifion Jones ar y cyfeiriad isod os gwelwch yn dda:

Tyddyn Arthur
Y Wayn
Penisarwaun
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3PN.