Cywiriad- Grŵp llefaru agored (cyst. 20)

Grwp Llefaru Agored (cyst rhif 20)

Bellach cytunwyd mai’r geiriad canlynol sy’n gywir:

Cynhaeaf, Dic Jones – unrhyw ddetholiad na chymer fwy na 4 munud i’w berfformio, e.e. y detholiad yn y llyfr Hoff Gerddi Cymru (Gwasg Gomer). Ceir copi llawn o’r awdl yn Cerddi Dic Jones (Gwasg Gomer).