Newyddion


Cofrestru ar lein – cysylltu os oes problem

Mae modd cofrestru ar gyfer yr ŵyl ar lein nawr. https://bookings.delwedd.co.uk/cerdd-dant/ Rydym yn ymwybodol o ambell i broblem gyda’r system cofrestru ar lein. Os cewch drafferth wrth ddefnyddio’r system ar-lein yna cysylltwch â’r Trefnydd johneifionjones@yahoo.com  

Mwy...

Cywiriad- Grŵp llefaru agored (cyst. 20)

Grwp Llefaru Agored (cyst rhif 20) Bellach cytunwyd mai’r geiriad canlynol sy’n gywir: Cynhaeaf, Dic Jones – unrhyw ddetholiad na chymer fwy na 4 munud i’w berfformio, e.e. y detholiad yn y llyfr Hoff Gerddi Cymru (Gwasg Gomer). Ceir copi llawn o’r awdl yn Cerddi Dic Jones (Gwasg Gomer).

Mwy...

Cyfansoddiadau

I ddanfon copïau caled o unrhyw gyfansoddiadau danfonwch nhw at sylw’r trefnydd, Mr John Eifion Jones ar y cyfeiriad isod os gwelwch yn dda: Tyddyn Arthur Y Wayn Penisarwaun Caernarfon Gwynedd LL55 3PN.

Mwy...

Dyddiadau Pwysig

Cyngerdd Ysgolion Lleol: Talentau Teifi – Nos Wener 23ain o Fehefin, 2017 am 19:00

Dyddiad yr Ŵyl – 11eg o Dachwedd 2017- Neuadd Ysgol Bro Teifi