Newyddion


Cyngerdd Talentau Teifi

Cynhelir cyngerdd yng nghwmni ysgolion cynradd y Fro ar Nos Wener y 23ain o Fehefin 2017 yn Neuadd Ysgol Bro Teifi. Am fanylion pellach, cysylltwch â ni:- tocynnau@gwylcerdddant2017.cymru. Pris mynediad £5

Mwy...

Lleoliad

Mi fydd Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro yn cael ei chynnal ar safle Ysgol Bro Teifi – ysgol 3-19 newydd sbon a adeiladwyd yn dilyn buddsoddiad o £30 miliwn gan Cyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru. Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro will be held at Ysgol Bro Teifi…

Mwy...

Noddwch yr Ŵyl

Os hoffech noddi Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro yna cysylltwch â ni drwy’r ebost isod:   noddwyr@gwylcerdddant2017.cymru

Mwy...

Dyddiadau Pwysig

Cyngerdd Ysgolion Lleol: Talentau Teifi – Nos Wener 23ain o Fehefin, 2017 am 19:00

Dyddiad yr Ŵyl – 11eg o Dachwedd 2017- Neuadd Ysgol Bro Teifi