Newyddion


Ocsiwn a Chinio

CINIO AC OCSIWN! Cynhelir Cinio ac Ocsiwn i godi arian at yr Ŵyl ar Nos Wener y 7fed o Ebrill yng ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn. £20. tocynnau@gwylcerdddant2017.cymru

Mwy...

Lleoliad

Mi fydd Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro yn cael ei chynnal ar safle Ysgol Bro Teifi – ysgol 3-19 newydd sbon a adeiladwyd yn dilyn buddsoddiad o £30 miliwn gan Cyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru. Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro will be held at Ysgol Bro Teifi…

Mwy...

Noddwch yr Ŵyl

Os hoffech noddi Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro yna cysylltwch â ni drwy’r ebost isod:   noddwyr@gwylcerdddant2017.cymru

Mwy...

Dyddiadau Pwysig

Cinio ac Ocsiwn – 7fed o Ebrill 2017  – Gwesty’r Emlyn

Dyddiad yr Ŵyl – 11eg o Dachwedd 2017- Neuadd Ysgol Bro Teifi