Newyddion


Cofrestriadau wedi cau!

Mae cofrestriadau ar gyfer cystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Llandysul 2017 bellach wedi cau. Os wnaethoch gofrestu ar lein ac yn ansicr o’ch cofrestriad, gallwch wirio drwy ebostio’r trefnydd johneifionjones@yahoo.com.   Diolch  

Mwy...

Cywiriad- Grŵp llefaru agored (cyst. 20)

Grwp Llefaru Agored (cyst rhif 20) Bellach cytunwyd mai’r geiriad canlynol sy’n gywir: Cynhaeaf, Dic Jones – unrhyw ddetholiad na chymer fwy na 4 munud i’w berfformio, e.e. y detholiad yn y llyfr Hoff Gerddi Cymru (Gwasg Gomer). Ceir copi llawn o’r awdl yn Cerddi Dic Jones (Gwasg Gomer).

Mwy...

Cyfansoddiadau

I ddanfon copïau caled o unrhyw gyfansoddiadau danfonwch nhw at sylw’r trefnydd, Mr John Eifion Jones ar y cyfeiriad isod os gwelwch yn dda: Tyddyn Arthur Y Wayn Penisarwaun Caernarfon Gwynedd LL55 3PN.

Mwy...

Dyddiadau Pwysig

Cyngerdd Ysgolion Lleol: Talentau Teifi – Nos Wener 23ain o Fehefin, 2017 am 19:00

Dyddiad yr Ŵyl – 11eg o Dachwedd 2017- Neuadd Ysgol Bro Teifi